Judge Panel

Judges

missduniya

Mahi Sarna

missduniya

Barinder Dhapai

missduniya

Shazahn Padamsee

missduniya

Dipna Patel

missduniya

Raman Gill

missduniya

Goldy & Satpal(Desi Crew)